ช่องทางในการชำระเงินมี 2วิธี คือ

1.ชำระเงินด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท

2.ชำระเงินด้วย PromptPay QR Payment

หลังจากทำการชำระเงินเรียบร้อย รบกวนคุณลูกค้าแจ้งยอดพร้อมสลิปการโอนเงินมาที่ Line : e-express หรือ Email : 086-305-3641